L’associació Nord/Sud Films reagrupa diferents estructures que treballen en la producció, la realització, la formació i la difusió.

L’objectiu és de posar en comú els mitjans per a desenvolupar la producció, la difusió i la formació en l’àmbit del cinema i de l’audiovisual d’una banda i de l’altra de la frontera.

Per ser un enllaç, esdevenir un pont entre Catalunya, les Illes Balears i la nova regió Occitània Pirineus Mediterrània .