TROBADES PROFESSIONALS EUROREGIONALS

I PROJECCIONS PÚBLIQUES

Els últims anys s’hi han desenvolupat moltes aventures de producció i de distribució que han permès realitzar diverses obres originals.

L’OBJECTIU d’aquestes Trobades Professionals “Cinema a la frontera” és posar en marxa un procés que obrirà noves possibilitats de producció i difusió.

Aquestes Trobades tindran lloc a Prats de Molló (66), situat al centre del triangle Tolosa – Barcelona – Montpeller. És un lloc clarament simbòlic per posar en marxa cooperacions transfrontereres.

Després de l’éxit de les Trobades Professionals Transfrontereres del 2016 i 2017, tindrà lloc la III Trobada Professional “Cinema a la Frontera – Prats de Mollo 2018” del 6 al 8 de novembre de 2018.

Al programa: intercanvis, tallers, projeccions, convidats sense fronteres, bufets, palaver …

Nou el 2018:
• Una ajuda de 5.000 euros per a la creació d’un breu documental sobre La Retirada
• Un taller sobre qüestions d’educació a la imatge en el territori euroregional.

Baixa a sota tota la informació

aff_CALF_2018.jpg

 

“CINÉMA À LA FRONTIÈRE” vol ser l’acte fundador d’una nova dinàmica que permetrà que hi hagin noves col.laboracions entre els professionals de l’audiovisual i del cinema de les regions Occitània Pirineus Mediterrània, Catalunya i les Illes Balears.